Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Về việc xây dựng báo cáo phục vụ cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường Ninh Thủy lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Về việc xây dựng báo cáo phục vụ cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường Ninh Thủy lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Công văn về việc báo cáo giải quyết tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH phục vụ kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 8, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Công văn về việc báo cáo giải quyết tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH phục vụ kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 8, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho cán bộ, công chức chuyên môn và các tổ dân phố năm 2019

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho cán bộ, công chức chuyên môn và các tổ dân phố năm 2019

Chỉ đạo về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế kiểm tra cải cách hành chính của UBND tỉnh Khánh Hòa

Chỉ đạo về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế kiểm tra cải cách hành chính của UBND tỉnh Khánh Hòa

V/v triển khai thực hiện các Thông tư số 01,02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ

V/v triển khai thực hiện các Thông tư số 01,02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020

Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020

Công văn về việc triển khai thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

Công văn về việc triển khai thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

V/v định hướng công tác thông tin và truyền thông năm 2019 trên địa bàn thị xã.

V/v định hướng công tác thông tin và truyền thông năm 2019 trên địa bàn thị xã.

Công văn về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GrandCrab 5.2

Công văn về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GrandCrab 5.2

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn phường Ninh Thủy

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn phường Ninh Thủy
DV công đọ 3Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaHọc tập Hồ Chí Minh1 CUA tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2019 2:01:46 PM

^ Về đầu trang