Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Xây dựng Đảng - Chính quyền

Yếu tố quyết định thắng lợi việc thực hiện Nghị quyết của Đảng

Yếu tố quyết định thắng lợi việc thực hiện Nghị quyết của Đảng

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng là bước cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của cấp ủy. Chỉ khi mỗi cấp ủy đưa ra được chương trình hành động thỏa đáng, đúng tinh thần nghị quyết, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị thì nghị quyết của Đảng mới thực sự đi vào đời sống.
Không thể xem nhẹ biểu hiện sa sút ý chí phấn đấu

Không thể xem nhẹ biểu hiện sa sút ý chí phấn đấu

Trên phông khánh tiết trong lễ kết nạp đảng viên, một trong hai câu khẩu hiệu luôn được treo trang trọng là “Suốt đời phấn đấu, hy sinh cho lý tưởng cộng sản”. Tự nguyện đi theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, đảng viên không bao giờ được phép lơ là, nhụt chí phấn đấu, chùn bước trước khó khăn, thử thách, mà phải luôn bền bỉ rèn luyện, tu dưỡng, học tập, phấn đấu suốt đời.
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NINH THỦY TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NINH THỦY TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018

Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2019, Đảng bộ phường Ninh Thủy tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Để làm tốt xây dựng đảng về đạo đức!

Để làm tốt xây dựng đảng về đạo đức!

Đại hội XII của Đảng xác định cần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng Đảng về đạo đức là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay.
“Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (tiếp theo và hết).

“Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (tiếp theo và hết).

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về “Tâp trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chỉ rõ “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá”. Xác định “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” không chỉ thuận lợi cho học tập, quán triệt Nghị quyết, mà trong tổ chức thực hiện sẽ tập trung được vào mặt cơ bản, khâu chính yếu, mối quan hệ bản chất.
Quyền lực và phẩm chất quyền lực

Quyền lực và phẩm chất quyền lực

Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN, đại diện cho giai cấp, bảo vệ lợi ích của giai cấp, của dân tộc.Quyền lực của Nhà nước được thể hiện bằng pháp luật để giữ vững trật tự xã hội. Nhà nước mạnh hay yếu, phồn thịnh hay suy thoái, rạng ngời hay mờ nhạt trên trường quốc tế đều do bộ máy lãnh đạo nắm quyền điều khiển theo Hiến pháp và pháp luật.
Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc chiều 26-12. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Phòng, chống

Phòng, chống "Diễn biến hòa bình": Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng do Đảng Cộng sản Việt Nam “cầm trịch”, dưới sự chỉ huy tối cao và trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được đẩy lên một cao trào xưa nay chưa từng thấy, với những kết quả bước đầu làm nức lòng người dân cả nước, được dư luận trong và ngoài nước đồng tình, đánh giá cao.
“Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

“Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chỉ rõ “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá”. Xác định “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” không chỉ thuận lợi cho học tập, quán triệt Nghị quyết, mà trong tổ chức thực hiện sẽ tập trung được vào mặt cơ bản, khâu chính yếu, mối quan hệ bản chất.
DV công đọ 3Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaHọc tập Hồ Chí Minh1 CUA tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/19/2019 5:15:37 AM

Thiết kế website      
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang