Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn bản Cấp trên

Kê hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2019

Kê hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2019

Triển khai việc theo dõi, ngăn chặn kết nối và bóc gỡ các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào các tổ chức hạ tầng quan trọng quốc gia.

Triển khai việc theo dõi, ngăn chặn kết nối và bóc gỡ các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào các tổ chức hạ tầng quan trọng quốc gia.

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. (EO)

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. (EO)

Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. (EO)

Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. (EO)

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến của UBND tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11132A về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019, đề ra những mục tiêu và giải pháp mới nhằm tiếp tục hiện đại hóa hành chính theo lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin thị xã Ninh Hòa

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin thị xã Ninh Hòa

Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vục an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (EO)

Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vục an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (EO)

Kê hoạch về việc hướng dẫn công tác đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Kê hoạch về việc hướng dẫn công tác đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (EO)

Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (EO)
DV công đọ 3Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaHọc tập Hồ Chí Minh1 CUA tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/19/2019 2:47:08 PM

^ Về đầu trang