Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn bản chỉ đạo

Quyết định về việc ban hành bổ sung, sửa đổi tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động UBND phường Ninh Thủy

Quyết định về việc ban hành bổ sung, sửa đổi tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động UBND phường Ninh Thủy

Công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

Công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến của UBND tỉnh Khánh Hòa

Chính sách chất lượng với phương châm: "DÂN CHỦ - NHANH GỌN - ĐÚNG LUẬT"

Chính sách chất lượng với phương châm: "DÂN CHỦ - NHANH GỌN - ĐÚNG LUẬT"

Mục tiêu chất lượng năm 2018 của Ủy ban Nhân dân phường Ninh Thủy

Mục tiêu chất lượng năm 2018 của Ủy ban Nhân dân phường Ninh Thủy
Quyết định ban hành bỏ sung, sửa đổi tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO:2008 vào hoạt động UBND phường Ninh Thủy

Quyết định ban hành bỏ sung, sửa đổi tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO:2008 vào hoạt động UBND phường Ninh Thủy

Quyết định ban hành bỏ sung, sửa đổi tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO:2008 vào hoạt động UBND phường Ninh Thủy
Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân phường Ninh Thủy phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động giải quyết thủ tịch hành chính của UBND phường Ninh Thủy.

Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân phường Ninh Thủy phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động giải quyết thủ tịch hành chính của UBND phường Ninh Thủy.

Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân phường Ninh Thủy phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động giải quyết thủ tịch hành chính của UBND phường Ninh Thủy. (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số: 189/QĐ-UBND ngày 25/;10/2018 của Chủ tịch UBND phường Ninh Thủy)
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11132A về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019, đề ra những mục tiêu và giải pháp mới nhằm tiếp tục hiện đại hóa hành chính theo lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin thị xã Ninh Hòa

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin thị xã Ninh Hòa
DV công đọ 3Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaHọc tập Hồ Chí Minh1 CUA tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/19/2019 4:36:02 AM

 
Thiết kế website
 
 
 
^ Về đầu trang