Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Văn bản tỉnh, thị xã

Văn bản chỉ đạo của UBND thị xã về tăng cường công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019

Ngày 27/09/2019, UBND thị xã ban hành văn bản số 3234/UBND về việc tăng cường công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã .

Công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã .

Công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã .

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính đang ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (EO)

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính đang ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (EO)

Triển khai việc theo dõi, ngăn chặn kết nối và bóc gỡ các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào các tổ chức hạ tầng quan trọng quốc gia.

Triển khai việc theo dõi, ngăn chặn kết nối và bóc gỡ các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào các tổ chức hạ tầng quan trọng quốc gia.
DV công đọ 3Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaHọc tập Hồ Chí Minh1 CUA tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/20/2019 1:09:30 PM

^ Về đầu trang