Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Ngày 28/12/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3121/QĐ-BTP về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 . Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011

UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức “Hội nghị tập huấn số hóa hộ tịch năm 2019”

UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức “Hội nghị tập huấn số hóa hộ tịch năm 2019”

Tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ cơ sở

Tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ cơ sở

Thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

Thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấnnghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Thị xã Ninh Hòa tăng cường xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật

Nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; những năm qua, thị xã đã thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, trong đó chú trọng xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị. Đến nay, thị xã đã xây dựng được 63 tủ sách pháp luật ở các cơ quan, ban ngành; 327 tủ sách pháp luật ở UBND các xã, phường và 227 ngăn sách pháp luật ở các thôn, tổ dân phố.

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Khánh Hoà

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Khánh Hoà

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCổng Dịch vụ công Quốc giaDịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Học tập Hồ Chí Minh1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/23/2020 7:31:56 AM

^ Về đầu trang