Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Tuyên truyền cải cách hành chính

Thông báo: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Thông báo: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Về việc kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC trên phần mềm một cửa điện tử tháng 5/2019

Về việc kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC trên phần mềm một cửa điện tử tháng 5/2019

Thông báo về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thảm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Thông báo về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thảm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến danh mục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 qua mạng Internet trên Trung tâm dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến danh mục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 qua mạng Internet trên Trung tâm dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã .

Công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã .

Công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã .

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn phường Ninh Thủy

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn phường Ninh Thủy

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính đang ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (EO)

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính đang ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (EO)

Ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2019

Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 (QĐ 31)
DV công đọ 3Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaHọc tập Hồ Chí Minh1 CUA tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/22/2019 1:19:47 AM

^ Về đầu trang