Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Thủ tục hành chính

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến danh mục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 qua mạng Internet trên Trung tâm dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến danh mục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 qua mạng Internet trên Trung tâm dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã .

Công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã .

Công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã .

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn phường Ninh Thủy

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn phường Ninh Thủy

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính đang ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (EO)

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính đang ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. (EO)

Ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2019

Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội). (EO)

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội). (EO)

Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã (EO)

Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã (EO)

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

Quyết định Ban hành "Quy chế giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (EO)

Quyết định Ban hành "Quy chế giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (EO)
Từ ngày 1-12: Thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đối với 30 thủ tục hành chính

Từ ngày 1-12: Thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí đối với 30 thủ tục hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định công bố danh mục 30 thủ tục hành chính (TTHC) cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính kể từ ngày 1-12.
DV công đọ 3Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaHọc tập Hồ Chí Minh1 CUA tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/23/2019 3:02:07 PM

^ Về đầu trang