Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Kinh tế - Xã Hội

PHƯƠNG NINH THỦY PHỔ BIẾN VĂN BẢN LUẬT MỚI NĂM 2021

PHƯƠNG NINH THỦY PHỔ BIẾN VĂN BẢN LUẬT MỚI NĂM 2021

Nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ và nhân dân trong toàn phường nắm bắt kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về những văn bản luật mới cho cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ và tổ trưởng dân phố. Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2021, UBND phường Ninh Thủy tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản luật mới lần thứ 1 năm 2021 cho  cán bộ, công chức phường, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng các tổ dân phố và thành viên tổ hòa giải về các nội dung cơ bản của Luật gồm: Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Đầu tư năm 2020; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020( được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9).

Qua buổi hội nghị phổ biến các văn bản luật mới đã giúp cho cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và thành viên tổ hòa nắm vững nội dung của các luật để chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa phương.

                                                                                                                                                                                                          Trường Phúc

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
.BanerDịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Học tập Hồ Chí Minh1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
Bầu cữ công qg

9/19/2021 3:45:55 PM

 
Thiết kế website      
 
 
 
 
^ Về đầu trang