Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thông báo - Tuyên truyền

“Một cửa” ở phường Ninh Thủy

“Một cửa” ở phường Ninh Thủy

Một trong những kết quả nổi bật là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Thời gian qua, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Phường quan tâm kiểm tra kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

UBND phường Ninh Thủy đã xây dựng kế hoạch bảo đảm các nội dung CCHC Nhà nước, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được xác định, bám sát chủ đề tăng cường quản lý đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép CCHC với việc phổ biến, giáo dục về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Ngoài ra, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp giao ban UBND, các cuộc họp tại khu dân cư, tổ dân phố tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trên địa bàn.

Việc thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác CCHC đã đạt kết quả đáng mừng. Trong cải cách thể chế, UBND phường thực hiện tốt các quy định về văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo yêu cầu CCHC. 

 Một trong những kết quả nổi bật là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc theo quy định. UBND phường đã triển khai việc thực hiện các TTHC trên địa bàn phường theo bộ TTHC đã được UBND tỉnh công bố bảo đảm đúng quy định của pháp luật. 

UBND phường đã niêm yết quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

Việc niêm yết công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, quy trình thủ tục được công khai, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc giao dịch hành chính. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện công tác CCHC trên địa bàn còn tồn tại, hạn chế thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường công tác CCHC nói chung, giải quyết TTHC nói riêng; đồng thời, rà soát TTHC theo hướng đơn giản và thuận tiện, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và quan tâm thu thập ý kiến phản hồi của nhân dân. 

Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa liên thông; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những mặt hạn chế, thiếu sót, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch giải quyết TTHC tại phường.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCổng Dịch vụ công Quốc giaDịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Học tập Hồ Chí Minh1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/18/2021 11:07:55 PM

^ Về đầu trang