Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Đoàn thể

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
Ngày 23/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

 
 
 
 
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 23/10/2014 của Tỉnh ủy, nhận thức về việc xây dựng và phát triển văn hóa và con người Việt Nam của đa số cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người; ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân có sự chuyển biến rõ nét. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo Chương trình hành động 23-CTr/TU của Tỉnh ủy được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được đầu tư và phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, nhất là xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa và gia đình văn hóa đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng và ngày càng đi vào chiều sâu. Các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc được trân trọng và đề cao; ý thức xây dựng đạo đức, lối sống tốt đẹp, lành mạnh được quan tâm và phát huy. Các mối quan hệ trong cộng đồng phát triển; ý thức và trách nhiệm cộng đồng của mỗi cá nhân và gia đình được nâng cao. Môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư đúng mức. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có bước trưởng thành. Các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 23-CTr/TU vẫn còn một số hạn chế. Một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chưa coi trọng vai trò lãnh đạo trên lĩnh vực văn hóa. Chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH tại một số địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức, thiếu bền vững, chưa tạo được mô hình các điểm sáng văn hóa. Việc công nhận các danh hiệu văn hóa ở một số địa phương còn chạy theo số lượng, chưa chú trọng chất lượng và tính bền vững. Vẫn còn xảy ra nạn tảo hôn ở một số địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Tình trạng tổ chức cưới hỏi linh đình gây lãng phí, tình trạng rải, đốt nhiều vàng mã trong đám tang vẫn còn diễn ra...
 
 
 
 
Tại Hội nghị, các đại biểu được lắng nghe 06 tham luận của các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thành ủy Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao, Đảng bộ Công ty Yến sào Khánh Hòa, Thị xã Ninh Hòa và ông Đặng Niệm (thôn 5 xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh)… càng làm rõ hơn những kết quả trong thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 
 
 
 
 
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tich Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những thành quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo một số nội dung để thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng các nội dung sau: các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 23/10/2014 của Tỉnh ủy; thường xuyên giám sát việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho sự nghiệp phát triển văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; rà soát bổ sung quy hoạch xây dựng phát triển các điểm văn hóa, các công trình văn hóa phục vụ cộng đồng phù hợp với quy mô dân số, điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tốc độ đô thị hóa của từng địa phương trong tỉnh hiện nay…
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCổng Dịch vụ công Quốc giaDịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Học tập Hồ Chí Minh1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2020 7:14:25 AM

 
 
Thiết kế website       
 
 
 
^ Về đầu trang