Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Đường dây nóng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ THỦ TỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

- Chủ tịch UBND phường Ninh Thủy

Trần Minh Dũng – SĐT: 0914143330.

Email: ninhthuy.nh@khanhhoa.gov.vn

- Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ Tỉnh Khánh Hòa

Email: cchc.snv@khanhhoa.gov.vn - SĐT: 058.3810440

- Phòng kiểm soát TTHC-Văn phòng UBND tỉnh
Email:pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn. Số điện thoại:0258.3822765

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Ninh Thủy

Email: ninhthủy.nh@khanhhoa.gov.vn - SĐT: 0258.3670784

Cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính phường Ninh Thủy

Nguyễn Thị Hồng Loan - SĐT: 0838.274.574

Email: ubndninhthuy89@gmail.com

Cổng Dịch vụ công Quốc giaCổng Dịch vụ công Quốc giaDịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Học tập Hồ Chí Minh1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/1/2020 6:36:36 PM

^ Về đầu trang