Trao Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
(Ảnh: HH)

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương có 325 công đoàn viên sinh hoạt ở 37 tổ công đoàn và công đoàn bộ phận, trong đó có 292 công đoàn viên là đảng viên (chiếm tỷ lệ 89,8%). Ban Chấp hành Công đoàn gồm 15 đồng chí; có 6 Ban làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Công đoàn.

6 tháng đầu năm 2019, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tiến hành triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức, công tác cán bộ: sắp xếp, kiện toàn lại một số đơn vị trong Ban; tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo một số đơn vị. Đây là một công việc khó, phức tạp vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, đoàn viên công đoàn, đặc biệt là tại các đơn vị giải thể hoặc sáp nhập. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, gây tâm lý băn khoăn, lo lắng của một bộ phận người lao động trong cơ quan. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy cơ quan, lãnh đạo Ban, sự động viên chia sẻ kịp thời của Ban Chấp hành Công đoàn và đặc biệt là vì mục tiêu chung của cơ quan, các đoàn viên công đoàn đã nghiêm túc chấp hành, chia sẻ những khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ của Ban.

Nhiều công việc quan trọng liên quan đến quyền lợi đoàn viên công đoàn đều được lãnh đạo Ban quan tâm, chỉ đạo sát sao như: đề bạt cán bộ, đi học, tăng lương, tuyển dụng, đi công tác nước ngoài, nghỉ hè, nghỉ phép…Đây chính là nguyên nhân tạo nên tính ổn định và sự đoàn kết của đoàn viên trong cơ quan, cũng là động lực để đoàn viên phấn đấu, tin tưởng, yên tâm làm việc.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn cơ quan đã tổ chức thành công ngày kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3. Đã tổ chức cho các đồng chí nữ đoàn viên đi thăm quan các thắng cảnh Thủ đô và giao lưu, trao đôi kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác công đoàn với các địa phương. Công đoàn đã tổ chức  gặp mặt và  trao tặng nhiều phần thưởng cho các cháu thiếu nhi và học sinh nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Ngày Gia đình Việt nam 28/6. Đặc biệt, lãnh đạo Công đoàn đã tham gia ký kết thi đua trong Khối thi đua công đoàn các Ban Đảng Trung ương, nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các  phong  trào  thi đua trong  cán bộ, công chức, viên  chức, người lao động...

Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương xác định, 6 tháng cuối năm 2019, tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ đoàn viên công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch năm 2019 của Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương.

Công đoàn tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp của người lao động; tập trung các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên công đoàn Ban; tăng cường hoạt động xã hội cho công đoàn viên. Tăng cường công tác tương trợ giúp đỡ lẫn nhau tạo khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Hình ảnh tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

Trong 6 tháng cuối năm, tổ chức phát động 1-2 phong trào thi đua lao động, sáng tạo, gắn với cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện cuộc vận động Xây dựng người cán bộ công chức viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” hướng tới chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 25 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tổ chức tốt Ngày gia đình Việt Nam; Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 nhằm động viên, khuyến khích công đoàn viên thêm đoàn kết, gắn bó.

Tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường ý thức trách nhiệm và tinh thần tương thân, tương ái; Xây dựng mối đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, từng bước nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức…

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra Công đoàn, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; củng cố vững chắc uy tín của tổ chức và cán bộ Công đoàn. Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…

Tại Hội nghị cũng đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích. Đóng góp xuất sắc cho các hoạt động Công đoàn, được Công đoàn viên chức Việt Nam tặng Bằng khen./.