Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCSDL QUỐC GIA VỀ VBPLCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủcông qgPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa CỞ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPL
Thống kê truy cập
Văn bản tỉnh, thị xã

Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030

Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030

Theo Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 07/10/2020 của Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa về Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh khánh hòa giai đoạn 2021-2030:

Trong 10 năm qua, bên cạnh việc cụ thể hóa Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của Chính phủ vào điều kiện thực tế của địa phương, thì hầu hết các quy định, chỉ đạo của Trung ương về CCHC đều được tỉnh quan tâm triển khai đầy đủ.

Điểm lại các mục tiêu trọng tâm mà UBND tỉnh đã đề ra tại Chương trình CCHC tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020, đại đa số các mục tiêu đã đạt, hoặc vượt. Cụ thể: việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đã hoàn thành vào đầu giai đoạn II, việc triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại đã hoàn thành vượt mức cuối giai đoạn I, tỷ lệ văn bản điện tử qua môi trường mạng vượt chỉ tiêu và phạm vi triển khai đã vượt quy mô dự kiến, nền tảng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh đã sẵn sàng 100%; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính, sự phục vụ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đã đạt trên 80%.

Một số chỉ tiêu được cập nhật, nâng mức theo Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 cũng đã thực hiện thắng lợi, đó là tỷ lệ thủ tục đủ điều kiện được thực hiện mức độ 4, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4, việc liên thông giải quyết hồ sơ qua mạng, tỷ lệ hồ sơ khai thuế trực tuyến, nộp thuế điện tử, giao dịch BHXH qua mạng, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn đạt dưới 2% (chỉ tiêu là dưới 10%), triển khai khoán chi cho cấp xã đạt 100%.

Ngoài ra, những nội dung, nhiệm vụ mới trong chỉ đạo, điều hành của Trung ương hoặc phát sinh từ thực tiễn của tỉnh đều được nghiên cứu, bổ sung, cập nhật, và cũng đem lại kết quả nổi bật khi tổ chức thực hiện, trong đó Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh là ví dụ rất điển hình.

Xem tại đây:/uploads/files/BC%20916-CCHC%202020.pdf

Họ tên*
Email*
Bình luận*
.BanerCoviDịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaMÃ CODE QR tra cuu tinh trang su ly ho so Học tập Hồ Chí Minh1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 10:51:51 PM

^ Về đầu trang