Liên kết website
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chínhCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCSDL QUỐC GIA VỀ VBPLCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủcông qgPhố biến giáo dục pháp luậtTài liệu Tuyên truyềnHệ thống vb pháp luậtTruong xa CỞ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VBPL
Thống kê truy cập
Hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên

Báo cáo đánh giá kết quả 05 năm triển khai công tác đấu giá công khai quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ

Báo cáo đánh giá kết quả 05 năm triển khai công tác đấu giá công khai quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ
Báo cáo đánh giá kết quả 05 năm triển khai công tác đấu giá công khai quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ

  Việc cấp phép khai thác khoáng sản thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản cơ bản cắt được cơ chế “xin-cho” trong hoạt động khoáng sản và tạo ra cơ chế minh bạch, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Đối với tỉnh Khánh Hòa, đang tiến hành trin khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản. UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2019. Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ: Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22/2012/NĐ-CP và các thông tư, văn bản quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP: Thông tư 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính, Thông tư 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/04/2014 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản…

       Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản nêu trên cùng vơi các văn bản pháp luật về Luật khoáng sản thông qua Hội nghị tập huấn văn bản pháp luật về khoáng sản hàng năm cho lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện, lãnh đạo và cán bộ phụ trách về lĩnh vực khoáng sản UBND cấp xã, các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnhXây dựng các văn bản, kế hoạch thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, hồ sơ mời tham dự đấu giá quyền khai thác khoáng sản, gồm: Nghị quyết số 18/2015/NĐ-HĐND ngày 19/12/2015 của HĐND tỉnh về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết nêu trên đã hết hiệu lực do từ ngày 01/01/2017 theo quy định của Luật phí và lệ phí, phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản bị hủy bỏ; Quyết định 01/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do UBND tỉnh thành lập đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của UBND tỉnh Khánh Hòa;  Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 ban hành nội quy đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa;  Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

        Quy mô, cách thức phổ biến, mời tham dự đấu giá: Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa đã đăng Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2019, đường dẫn điện tử trên chuyên mục “Thông tin mới nhất” tại địa chỉ : http:nhadautu.khanhhoa.gov.vn/vi/thong-bao-moi-nhat và chuyên mục quy hoạch tại địa chỉ http:nhadautu.khanhhoa.gov.vn/vi/Quy- hoach-ke-hoach-va-hoat-dong-khai-thac-tai-nguyen-thien-nhien) theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 4880/STNMT-KS ngày 16/11/2018.

         Sau 05 năm thực hiện, tỉnh Khánh Hòa mới đang trin khai thực hiện tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2019. Đối với giai đoạn năm 2012-2017, UBND tỉnh chưa tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Để chuẩn bị cho công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan tham mưu, tình UBND tình ban hành các văn bản, kế hoạch thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, hồ sơ mời tham dự đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

         Tuy nhiên do thay đổi các chính sách khác nhau nên văn bản đã ban hành phải hủy bỏ hoặc hết hiệu lực; mặt khác, thực hiện Kế hoạch số 3098/KH-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 18/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: từ năm 2018 đến nay, không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép mới hoạt động khoáng sản. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2036/UBND-KT ngày 07/3/2019 về việc đánh giá kết quả 05 năm triển khai công tác đấu giá công khai quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 358/BTNMT-ĐCKS ngày 22/01/2019, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập, phê duyệt kế hoạch đấu giá khai thác khoáng sản phù hợp theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn khác. Các bước tiếp theo (Lập hồ sơ mời đấu giá, về giá khởi điểm, tiền đặt trước; bước giá…) đang triển khai nên chưa có cơ sở đánh giá. Sở đang tiếp tục triển khai công tác đấu giá công khai quyền khai thác khoáng sản  nên chưa gặp các khó khăn, vướng mắc, bất cập nào.

           Xem chi tiết Công văn số 2495/STNMT-KS ngày 14/6/2019 tại đây.pdf

                                                                                                   Hà Trang- VP Sở 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Pi0qG2
10/18/2020 11:31:07 PM

jMYjWy http://pills2sale.com/ levitra nizagara

Zfwa3
12/4/2020 8:04:35 AM

YL6p4Y https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

3mrRJ
12/13/2020 5:20:41 AM

QmgFVU http://xnxx.in.net/ xnxx videos

8nHE4r
12/13/2020 11:12:24 AM

mrrDTy https://writemyessayforme.web.fc2.com/

otl7i6
12/15/2020 12:12:34 PM

6pgzgz https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

cvOrPw
1/9/2021 6:32:01 PM

x7xoR4 https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

qHBMy
1/9/2021 10:50:40 PM

4tf6ot http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

VDXzVB
4/19/2022 10:02:32 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

.BanerCoviDịch vụ công trực tuyến mức độ 4Trung tâm hành chính công Khánh HòaMÃ CODE QR tra cuu tinh trang su ly ho so Học tập Hồ Chí Minh1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/6/2023 12:57:11 AM

^ Về đầu trang